Turismo, Cultura, Historia de Galicia: Ourense – Pontevedra

os_palleiros1progrape_1

Foto de Carmen Franco Polo, de cativa, ante o Pazo de Meirás.

As V Xornadas da Memoria analizan a riqueza amasada polos Franco, 80 anos despois - Pontevedra

As consecuencias na actualidade da represión económica exercida polo franquismo centran a conferencia inaugural das xornadas da memoria de Pontevedra ‘Sobre vivencias: As consecuencias do golpe de Estado do 36, hoxe’, que terá lugar o martes 28 de marzo ás ...

VER +

Visitando A Chave do Reino de Galicia: Allariz

Allariz é unha xoia medieval engastada nun remanso do río Arnoia que soubo conservar con moito éxito todo o legado do que é depositaria. A vila estivo unida ao poder real desde o seu nacemento, pois lle debe xa o ...

VER +

Pontevedra e Cotobade homenaxean a Ricardo Portela no 25 aniversario do seu pasamento

Pontevedra homenaxeará ao gaiteiro Ricardo Portela con motivo do 25 aniversario do seu pasamento. Será cun acto dobre: pola mañá no Concello de Cotobade e pola tarde en Pontevedra, as localidades de nacemento e de residencia do gaiteiro falecido. Na ...

VER +

Os bretones da Galicia: A Diocese de Britonia

A diocese de Bretoña, debeu ser fundada por bretóns insulares, os primitivos bretóns ou britanos, como habitantes da illa de Bretaña, a actual Gran Bretaña. Compelidos polas invasións anglosaxoas, grupos xermanos que desembarcan na Gran Bretaña, comunidades bretoas abandonan a ...

VER +

Homenaxe a Fernando Viéitez: Todo Ben, Fernando

Homenaxe de Luis Bará a  Fernando Viéitez, histórico do movemento veciñal pontevedréss, falecido nestes días. Por aquí todo ben, Fernando. Como ti querías. Deixaches a casa do sur arrombada, limpa, xeitosa, arranxada para que a xente toda faga uso dela. Con sitio abondo ...

VER +

Crónica do debut da Coral Polifónica de Pontevedra en 1926

De todal-as realizacións d’arte conseguidas na nosa Terra n-iste tempo, no que se nos pode por menos de reconocer que’a xente bule e traballa, pode que ninguna teña a considerábele importancia que tuvo a presentación ó púbrico do Coro Polifónico ...

VER +

El Apóstol Santiago y el Hereje Prisciliano…

(O autor escribe en español, respéctase o idioma de orixe) Dicen algunos estudiosos que Santiago nunca pisó España o que lo hizo con poco éxito y que volvió a Palestina, donde está probado que murió decapitado por mandato de Herodes. Lo ...

VER +

V Xornadas da Memoria - Pontevedra

Analizar ata onde chega a presenza do franquismo na sociedade actual é o obxectivo da quinta edición das Xornadas da Memoria do Concello de Pontevedra que terán lugar na Casa da Luz durante os días 28, 31 de marzo e ...

VER +

As familias da Pontevedra obreira homenaxeadas o 30 de novembro serán agasalladas cunha grabación do acto

As familias da Pontevedra sindicalista, obreira e agrarista e as súas vítimas silenciadas que foron homenaxeadas no Teatro Principal o pasado 30 de novembro recibirán do Concello de Pontevedra unha copia do vídeo grabado na homenaxe que tivo lugar no ...

VER +

O Batallón Literario: Os estudantes da Universidade de Santiago na Guerra da Independencia

No contexto da Guerra da Independencia Española (1808-1814), rexurdiu este movemento na Universidade de Santiago de Compostela  – xa se constituíu previamente en 1663, ante os ataques portugueses á vila de Monterrei, tras a sublevación de Portugal contra España en ...

VER +

Un paseo polo Museo de Pontevedra

(O texto está escrito en español, respéctase o idioma de orixe) Contiene en sus fondos una importantísima colección de más de 16.000 piezas entre dibujos, pinturas, grabados, objetos arqueológicos, joyas, instrumentos musicales... y todo ello hace que sea considerado unos de ...

VER +

Los hombres rana de Potter que recuperaron los cadáveres

El naufragio del Ave del Mar

(O autor escribe en español, respéctase o idioma de orixe) Las islas Cíes, el paraíso natural tan cerca de nosotros, lugar de leyendas y testigo de numerosos naufragios se hacía eco de un triste suceso ocurrido hace 60 años, que llenó ...

VER +

Un paseo pola Historia de Pontevedra e a súa comarca

Non  é fácil atopar territorios que garden tantos rastros de prehistoria como podemos achar en toda a provincia de Pontevedra, que abarcan desde o Neololítico ao Megalítico, pasando pola etapa castrexa e o dominio romano. Igualmente poderiamos falar da abundancia ...

VER +

A Casa do Celta de Vigo: O Estadio de Balaídos

Situado na cidade de Vigo. É o estadio no que xoga como local o Real Club Celta de Vigo, equipo da Primeira división española. O topónimo do lugar deriva de Abeladíos, facendo referencia a un lugar onde abondan as abeleiras (arbusto) . ...

VER +

E ao final do camiño atopámonos con Diego Xelmirez en Compostela

Primeiro arcebispo de Santiago.  O seu nacemento no 1068 non se sabe moi ben se foi en Santiago de Compostela ou Catoira – era fillo de Gelmirio, cabaleiro e entón gobernador, ao servizo do bispo Diego Peláez, das Torres do Oeste ...

VER +

De todal-as realizacións d’arte conseguidas na nosa Terra n-iste tempo, no que se nos pode por menos de reconocer que’a xente bule e traballa, pode que ninguna teña a considerábele importancia que tuvo a presentación ó púbrico do Coro Polifónico de Pontevedra, o 23 do mes de Marzal.

Había moito tempo qu’iste agrupamento, do que forma parte moita xente principal da vila do Lérez, e, o que vai mais ainda, moita xente educada musicalmente viñase preparando para escomenzal-o seu labor . Foi unha preparación d’obra ben feita, com’o seu emprendimento requería.

A Sociedad Coral,  com’ela mesma decrara no programa do seu primeiro concertó, nasceu d’unha pequeña e interna xuntanza d’amigos da música, os que siguen sendo, co mestre direitor Antçon Blanco Porto, o esprito animador do meritorio agrupamento. Antr’iles atópanse dous dos nosos mais queridos amigos e colaboradores, dous homes ateigados d’amor pol-a grande arte e pol-a nosa Terra e a sua cultura: Antón Lousada Diéguez. Presidente do Coro, e cantor tamén na corda de barçitonos, e Antón Iglesias Vilarelle.

Foto: patrimoniomusicalgalego

Na creación do coro propuxéronse somentes un labor educativo: atrague-a atención e a querencia do púbrico galego car’as fontes enxebres da música, a arte polular e as obras dos grandes Mestres da polifonía, precurando espallal-a sua coñecencia.  Para elo xuntaron un Coro de voces (señoritas e homes) que baixo a dirección de Blanco Porto estivese moito tempo ensaiando na interpretación das millores obras clásicas de música vocal, e de cantos populares, nosos e alleos, armonizados pró xeito polifónico. A porta pechada e sen púbrico, sen mais púbrico qu’o Castelao. Que se les agregou com’escenógrafo, foronse levando os ensaios.

Por fin, xa maduros pr’emprincipial-o seu labor, o mentado día deron o concertó de presentación no Teatro Principal de Pontevedra.

O Programa

Tivo tres partes. A primeira, de música d’autores antigos e modernos, emprincipiando co mestre de Corales, o iniciador do estilo polifónico e da música moderna, Xan Bastián Bach, a quen debíase iste homaxe.

Cantaron d’il o Coral Freuet euch, ihr Christen alle. Seguiron e’un fermoso madrigal de Roland de Lassus, mestre belga do século XVI, titulado Vinde Ledos , que chamou moito a atención dos entendidos. Iste madrigal cantárono en galego, para elo, a sua letra foi traducida á nosa língia por Iglesias Vilarelle e Filgueira Valeverde co tino e gusto con qu’iles saben facelo. Despois a  Serenata de catro galás a unha dona, quarteto cómico de Borodín, e Don Joan y Don Ramón, romance popular sobre temas mallorquís, do mestre da música española, Felipe Pedrell.

A segunda parte foi toda de música relixosa, dos grandes Mestres do século XVI e XVII: In nimine Jesu de Jacob Handl: O Sacrum convivium de Ludovico Viadana: Hievir de Tomás Luis da Victoria: Tristis est anima mea de Giambattista Martini, rematando con Exultante Deo de Palestrina.

A terceira parte foi de música popular: Los Mozos de Monleón tonada Salmantina, por Benedicto: El Cant deis aucells, cçantiga popular de Nadal por L. Millet, e tres cantos populares nosos, armonizados por Fray Luís María Fernández: Porque choras miña prenda?. Este é o tempo e Camiña Don Sancho (romance) que marcan vieiro novo prà nosa música.

Fora de programa, cantou o Coro unha fermosa canción rusa do Volga –Stienka Razin.

É dina de loubanzaa escolma feita nas obras para compór iste programa, e o seu ordeamento en partes, qu’amostran gusto e coñecencia.

Os decorados de Castelao

Por primeira vez, o Castelao revelouse com’escenógrafo, e tan grande, tan forte, tan xenial, coma nas outras modalidñas da sua arte.

Castelao soupo colaborar no labor do Coro Polifónico coa punxente intuición que ten de cote, que fura no sinificado interno das cousas, e tradúceo en adautaciós maravillosas.

Fixo primeiro un telón de boca: un gran pano mouro sementado de froles de vivos tons, qu’estrelan sobr’o fondo negro en leda e brillante policromía. No meio e meio está o rubro da Sociedade: O Rei David do Pórtico de Platerías co-a lenda en letras románicas que di “Sociedad Polifónica de Pontevedra”. Despois fixo fondos para cada unha das partes do programa.

D’iste geito, a primeira parte, fundamentalmente profana, cantouse n-un fondo de salón, en gris, con alfombra e gradería bermella, d’un contraste perfeito, d’unha maxestosa sinxeleza.

A segunda parte, de música relixosa, cantouna o Coro atrás d’un telón, representando un fermoso pórtico románico con moitas figuras, e pr’o Exultate Deo de Palestrina, locíu un soberno rosetón oxival, d’un efeito prodixoso, e que consideran com’un dos millores acertos da escenografía moderna.

Por fín, a terceira parte fíxose e’un decorado representando unha gran fiestra alumeada pol-o luar.

O trunfo do Castelao foi superior a canto s’agardaba do seu inmenso xenio.

A Interpretación

Ainda sendo homildes as arelas da Sociedade Polifónica, soupo abranguar un éisito coma se lembran poucos na nosa Terra. O Teatro Principal estivo cheo, con moita mais xente da que n-il acolle comodamente: había cadeiras metidas antr’as lunetas, xente de pé, algún subíndose onde podían. O aspeuto da sala era do mais locido.

A xente  ovacionou os lenzos do Castelao, e o Coro dend’o comenzó.

A labor dos cantantes estivo á outura que s’agardaba, e chegou ó cume na segunda parte. Houbo que repetir o Exultante Deo .

Tamén mereceron loubanza os solistas; a Srta. Luz Fernández, soprano, no Cant dels aucells , e Xosé Castro Souto, tenor, na Canción do Volga. E aínda os cantos galegos do derradeiro.

Remate

Veleiquí as novas que temos do acontecemento artísteco do 23 de Marzal. Non sei cando poderemos escoital-o Coro Polifónico fora de Pontevedra. D’un xeito ou d’outro, podémonos gabar xa d’un bó emprendimento d’arte grande, e precisamente na música, onde tanto domina o gusto ruin na nosa Terra; n-esta terrra d’artistas espontáneos, onde cada nozo da aldeia é múseco e poeta.

 

NÓS – Boletín Mensual da Cultura Galega – Ano VIII – Ourense 15 de Mayo de 1926 – Número 28

Valora o Artigo / Artículo!
[Total: 0 Promedio: 0]
COMPARTE!!!

Deixa un comentario / Deja un comentario