Turismo, Cultura, Historia de Galicia: Ourense – Pontevedra

progrape_1

os_palleiros1

O CLIMA


Si algo ten Galicia é que é atlántica, e como tal a influencia do océano no seu clima é absoluta.
O ser un clima de influencia oceánica leva asociado temperaturas suaves ou moderadas todo o ano acompañadas de precipitacións e frecuente nubosidad.

Posúe, doutra banda, multitude de microclimas e dúas zonas claramente diferenciadas; a vertente da costa ou litoral e a interior.

Así teremos que Galicia goza dunha temperatura media anual entre 12º e 14º, e por exemplo, en xullo e agosto as temperaturas da Coruña ou Pontevedra están entre os 18º e 20º; en Ourense no interior, oscila preto dos 23º con máximas de 40º.

No inverno a costa ou litoral sempre teñen temperaturas máis suaves, con medias próximas aos 9º en xaneiro, mentres que Ourense sitúase sobre uns 7º, e Lugo sobre os 4º

Desde o punto de vista da pluviosidade, na costa estamos falando duns 1000mm anuais, en nas zonas de montaña, poden aumentar e alcanzar os 2.000mm , mentres que Ourense presenta 830mm e Lugo 1.155mm.

Nas zonas de montaña orientais e meridionales aumentarán igualmente en forma de neve.

De media en Galicia a choiva está en torno aos 125 días de choiva, marcando un máximo en Santiago de 175 días chuviosos. Por regra xeral cando máis chove é no outono e cando menos nos meses de verán de xullo e agosto.

Os ceos grises e plomizos de Galicia, contan con ese encanto tan propio da nosa terra, e prodúcese coa entrada á península das borrascas atlánticas que descargan no seu avance cara ao interior.

COMPARTE!!!